Susreti

Od velikog skupa u Moskopolju 2010. godine „Lunjina“ ima sve više kontakata sa sunarodnicima iz Rumunije, Severne Makedonije, Albanije, Grčke i Bugarske.

Konstanca, 2007. godine

Temišvar, 2008. godine

Bukurešt, 2015.

Omladinski savet je u okviru YEN-a predstavljao cincarski narod udruženo sa cincarskom manjinom iz drugih država, najčešće iz Makedonije i Albanije

Kruševo, 2018.

Kruševo, 2019.

Bitolj, 2019.

Proslava 20 godina postojanja “Lunjine” 2011. godine

Druženje članova „Lunjine“ i članova Cincarskog kulturnog društva iz Bukurešta, među kojima su bili prisutni i predstavnici Internacionalnog radija na cincarskom jeziku, 2014.godine

Maja 2015., u prostorijama SCD „Lunjine“ okupili su se prijatelji iz grčkog udruženja „Elefterios Venizelos“, među kojima takođe ima dosta osoba cincarskog porekla.

Značajna i lepa predavanja su dobar razlog da ugostimo i Thede Kala i Nikolasa Trifona koji su dobro upoznati sa radom društva.