Loading...
Photography Home2021-08-25T13:16:04+00:00

SRPSKO-CINCARSKO DRUŠTVO „LUNJINA“ POSTOJI VEĆ 30 GODINA

U Srbiji, Društvo „Lunjina“ je prepoznatljivo po svojim programima i aktivnostima koje su okrenute celokupnom građanstvu. Postojanje jednog ovakvog udruženja, koje pokušava da otrgne prošlost od zaborava, utiče na stvaranje kolektivne svesti o doprinosu i značaju svake grupe unutar nekog
društva.

Cincari i njihovi potomci su svesni svog doprinosa bogatijem i lepšem životu Srbije u prošlim vekovima, a naročito razvoju građanskog društva naroda na Balkanu. Zato udruženi u društvo “Lunjina” pokušavaju da sačuvaju sve to od zaborava i za buduća pokolenja. SCD „LUNJINA“ uz velike napore, održava duh Cincara nadajući se da će ponovo doći dan kada ćemo biti priznati u Srbiji.

Amanet koji su Cincari ostavili svojim potomcima je sećanje na slavni grad Moskopolje, na slavne kapetane u borbi protiv neprijatelja i na prelepi cincarski jezik koji kada se govori sa sobom nosi zvuk prastarog vremena.

Pročitaj više

Događaji koji slede

Gostovanje u Kruševu 04-06. avgusta, 2021.

August 22nd, 2021|

Pevačka grupa Scd „Lunjina“ je i ove godine učestvovala od 04. do 06. avgusta 2021. u programu Vlaške muzičke večeri u Kruševu. Program je bio skromniji nego ranijih godina zbog epidemije. Prijali su nam susreti sa prijateljima iz Makedonije.

Program za leto

July 8th, 2021|

Zbog letnjih odmora okupljali smo se do kraja juna. Naša pevačka grupa je prihvatila poziv iz Kruševa da učestvuje u programu 4. avgusta. Ne prestaju pripreme za obeležavanje 30 godina društva.

Go to Top