Pevačka grupa Scd „Lunjina“ je i ove godine učestvovala od 04. do 06. avgusta 2021. u programu Vlaške muzičke večeri u Kruševu. Program je bio skromniji nego ranijih godina zbog epidemije. Prijali su nam susreti sa prijateljima iz Makedonije.

Proslava Ilindenskog ustanka je bila prava prilika da predstavimo, pre dve godine najavljenu, knjigu „Gurã adarã-gura aspardze“ autora Jane Andre. Knjiga je prevedena na srpski jezik sa makedonskog. Prezentacija je održana u vlaškoj crkvi svetog Jovana. Prisutni su izabrali da jezik prezentacije bude cincarski. (urednici knjige je oprošteno).